Funderar du på att gå på psykoterapi?

Att gå på psykoterapi eller någon annan form av psykologisk behandling, det kan vara något du känner att du behöver. Om du vill, läs mer om vad psykoterapi innebär. Om det är så att du känner av att du mår dåligt, psykiskt, så kan det vara skönt att ha någon att tala med. Om du går i psykoterapi så innebär det att du pratar med en professionell person, antingen ensam eller ihop med andra. En behandling kan pågå under en kortare eller längre tid. Vissa behandlingar kan du få på nätet.

Vad är psykoterapi och psykologisk behandling?

Psykologisk behandling i sig är egentligen ett samlingnamn för en mängd olika metoder som alla är grundade på psykologin som vetenskap- Psykoterapi är den mest kända.

Sedan är det så att det även finns behandling för många olika diagnoser och tillstånd så som depression, ångest, fobier och ätstörningar. Det finns även terapi för att hjälpa till med  stress, sömnsvårigheter eller som vill sluta röka.

Psykoterapi sker oftast i samband med andra sorters behandlingar. Det kan vara läkemedel, fysisk aktivitet eller andra förändrade vanor.

Olika inriktningar och metoder

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi. Det här är de vanligaste:

  • KBT står för kognitiv beteendeterapi. 
  • PDT är en förkortning av psykodynamisk terapi. 
  • IPT är en förkortning av interpersonell terapi. 

Terapi i grupp finns med, så att du kan gå tillsammans med andra som har liknande erfarenheter som du själv.

28 Jun 2022

IML.nu

© 2024 Iml.nu. Alla rättigheter förbehållna.