Får man vara med vid urnsättningen?

Även med ett hälsosamt leverne ska vi alla en dag dö. Traditionellt är det en kista som står längst framme i en kyrka under själva begravningsakten. I de allra flesta fall sänds sedan kistan till kremering och sedan begravs man utan att alla släktingar är med. I Sverige är det ganska ovanligt att ha en begravning som de man ser i amerikanska filmer där alla står och ser på medan kistan sänks ner - även om det också finns de som vill göra på det viset här. 

Något som har blivit mer och mer vanligt är att välja en akt med urna. Akt med urna i Stockholm är vanligare än i andra delar av landet men allt fler väljer att göra på det viset. 

Två fördelar

Vill man välja en akt med kista bör man också göra detta. Det finns dock två stora fördelar med akt med urna som man bör vara medveten om. För det första är en urna betydligt mindre och det gör att man kan välja att ha akten på andra platser än traditionellt. En del väljer en sjö, andra en vacker glänta i skogen. 

Den andra fördelen är att själva urnsättningen kan ske omedelbart efter akten. Alla som deltar i begravningsakten kan följa den som avlidit hela vägen ner i jord. Det är nog också detta skäl som gör att många idag hellre vill ha en akt med urna. Så ja - man får vara med vid urnsättningen, så länge askan inte ska vara i en minneslund. 

20 Apr 2021

IML.nu

© 2024 Iml.nu. Alla rättigheter förbehållna.